7

Grape84 36

Sisaket, Sisaket, Thailand

ฉันมองหาความรักที่ซื่อสัตย์ บริสุทธิ รักแท้ ความจงรักภักดี ฉันไม่ใช่ผู้หญิงบาร์ หรือขายบริการ ฉันต้องการสร้างครอบครัว ดูแลกันและกันยามแก่เฒ่า ในระยะยาว ไมาเล่นเกมส์ใดๆทั้งนั้น